Welcome to Sunera Foundation

Our Team

Our Team
Dhanushka Nadeeshani Nisanka Rajini Dharmathilleke A.M. Indika Bandara Adikari P.K.D. Malkanthi
Thilini Imasha Kodithuwakku K.H.D Stellar B.A Anuhas Rangana Phillip Kulothelda
P.V.D.K. Vinesheya Jayamali Premila Ratnayake S.H. Nipuni Madhushani R. Roshan Dias
Chathura Dissanaike B.S. Nisansala Madhushani S. Roshanthi O.G. Wasantha Sandamali
P.L Sashikala Jayaratne D.A.L.M. Jayanthi A.M. Indika Bandara Adikari Thilini Imasha Kodithuwakku
J.A. Visaka S. Jayasinghe Sandun Bandara Dissanayake Dilhani Madhushani Rasangika Madhushan
K.H. Menaka Priyadarshana N Subadra Wijayanthi L. Buddhini Chandrasena T.D. Nishantha Jayasekera
Manoj Madhushanka S.H. Nipuni Dushani Lahiru Nilanka Pathiraja W. Geethanjali Mayadunne
V. Nilani Sahaya Seeli Subhashini Vijithakumar S. Kavitha
Uthayakumar Kayathri Varatharasa Sivananthiny Mary Anne Noeline S. Saranjaya
International Volunteers
Catherine Green – AUSAID volunteer – 2003 Caroline Hoyos – UN Volunteer – 2006 Gareth Wills – AUSAID volunteer – 2006 Peggy Moss – 2006
Our team members